ul. Królewska 7 lok. 2, 30-042 Kraków
tel. 0048 126319025, FAX 0048 123764367

Kancelaria
Adwokacka
i Rzecznika Patentowego

DVK - Kancelaria to zespół oferujący usługi rzecznika patentowego oraz usługi adwokata. Zapewniamy kompleksowy zakres usług ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności intelektualnej, ochrony praw konsumenta, zamówień publicznych.

Zakres usług

  • Szkolenia
  • Własność intelektualna
  • Usługi prawnicze
  • Wyceny

Rzecznik patentowy

Korzystając z wieloletniego doświadczenia oraz współpracy z autorytetami w zakresie prawa własności przemysłowej, wyceny praw na dobrach niematerialnych oraz pozyskiwania funduszy europejskich Kancelaria od 2000 roku świadczy rzecz swoich klientów usługi sługi na w zakresie m.in.: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, nazw handlowych.

Adwokat

Kancelaria oferuje wszechstronną obsługę prawna świadczoną przez wyspecjalizowanych i doświadczonych adwokatów, zarówno w zakresie prawa rodzinnego, karnego jak i szeroko rozumianej cywilistyki obejmującej szczególnie prawo własności intelektualnej jak i obsługę firm. Oferta obejmuje zarówno obsługę osób fizycznych jak i prawnych przed Sądem jak i w trakcie negocjacji.

Dane kontaktowe

30-045 Kraków
ul. Królewska 7 lok. 2

e-mail: biuro@dvk-kancelaria.pl
Tel: 0048 126319025
FAX: 0048 123764367