ul. Królewska 7 lok. 2, 30-042 Kraków
tel. 0048 126319025, FAX 0048 123764367

Adwokat

Od 2002 roku świadczymy usługi w zakresie:

 • pomocy w opracowaniu i negocjowaniu umów nabycia praw i umów licencyjnych,
 • reprezentacji procesowej przed sądami powszechnymi, w tym Sądem Najwyższym,
 • doradztwa w sprawach ochrony danych osobowych i tajemnic handlowych,
 • opinii i reprezentacji w sprawach ochrony wizerunku i dóbr osobistych,
 • doradztwa i reprezentacji w sprawach dotyczących prawa prasowego i reklamy,
 • doradztwa w wyborze strategii ochrony i rozwoju własności przemysłowej przedsiębiorstwa,
 • reprezentacji w sporach o domeny internetowe,
 • reprezentacji w sporach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi,
 • obsługi firm w zakresie prawa gospodarczego, prawa pracy, zamówień publicznych, prawa cywilnego,
 • reprezentacji przed sądami powszechnymi w zakresie prawa rodzinnego i spadkowego,
 • reprezentacji w sprawach karnych na każdym etapie postępowania,
 • zamówień publicznych,
 • doradztwa konsumentom w przedmiocie przysługujących im roszczeń,
 • doradztwa przedsiębiorcom w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji i ochrony konkurencji

Dane kontaktowe

30-045 Kraków
ul. Królewska 7 lok. 2

e-mail: biuro@dvk-kancelaria.pl
Tel: 0048 126319025
FAX: 0048 123764367