ul. Królewska 7 lok. 2, 30-042 Kraków
tel. 0048 126319025, FAX 0048 123764367

O DVK Kancelaria

Kancelaria DVK oferuje swoim klientom szeroki zakres usług ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności intelektualnej (w tym prawa własności przemysłowej), prawa autorskiego, prawa konkurencji, a także prawa gospodarczego, prawa cywilnego oraz prawa zamówień publicznych.

Zespół Kancelarii oferuje usługi ogólnoprawne będące w zakresie uprawnień i kompetencji adwokata i radcy prawnego jak i specjalistyczne usługi wymagające kompetencji rzecznika patentowego (europejskiego rzecznika patentowego).

Posiadając wieloletnie doświadczenie pomagamy w uzyskiwaniu ochrony na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe zarówno w trybie krajowym, jak i wspólnotowym oraz międzynarodowym. Świadcząc usługi w zakresie ochrony własności przemysłowej, działamy jako pełnomocnicy krajowych i zagranicznych klientów.Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu (zgłoszeniowym i spornym) przed Urzędem Patentowym RP (UP RP), Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) oraz Biurem Międzynarodowym ds. Ochrony Własności Intelektualnej (WIPO) a także przed sądami administracyjnymi i powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawach dotyczących m.in.:

  • prawa gospodarczego
  • prawa autorskiego
  • prawa konkurencji
  • prawa własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych)
  • prawa zamówień publicznych
  • prawa antymonopolowego
  • oraz tzw. fashion law

Ścisłe współpracujemy z wysokiej klasy specjalistami dokonując wycen praw na dobrach niematerialnych, w tym wycen znaków towarowych, wycen patentów, know-how przedsiębiorstwa.

W ramach stałej, współpracy ze specjalistami zajmującymi się Funduszami Europejskimi, świadczymy pomoc w uzyskaniu dofinansowań ze środków unijnych, poprzez sporządzenie wniosków o dofinansowanie i pomoc w ich rozliczeniu.

Stała współpraca Rzecznika Patentowego, Adwokata oraz Radcy Prawnego umożliwia nam
profesjonalne prowadzenie działań sądowych w pozostałym, szerokim spektrum spraw. Stawki wynagrodzenia ustalane są indywidualnie i są uzależnione od rodzaju usługi, stopnia jej skomplikowania, nakładu pracy, jak również od miejsca wykonywania usługi.

Dane kontaktowe

30-045 Kraków
ul. Królewska 7 lok. 2

e-mail: biuro@dvk-kancelaria.pl
Tel: 0048 126319025
FAX: 0048 123764367