ul. Królewska 7 lok. 2, 30-042 Kraków
tel. 0048 126319025, FAX 0048 123764367

Wyceny

Istotny i wciąż nabierający znaczenia składnik majątku przedsiębiorstw to prawa na dobrach niematerialnych. Wyceny tego rodzaju aktywów przedsiębiorcy dokonują w celach aktualizacyjnych, oszacowania wartości aportów, wyceny przedsiębiorstw, ustalenia wartości przedmiotu zawieranych umów albo ustalenia wysokości roszczeń dochodzonych na drodze sądowej.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w tego rodzaju usługach. Nasze operaty nigdy nie zostały zakwestionowane, choć były przedmiotem szczegółowych analiz organów skarbowych, nadzoru giełdowego czy analiz prawnych i ekonomicznych dokonywanych w toku due diligence. Korzystamy z równoległych metod wyceny, w całości zgodnych z MSR i MSSF. Na życzenie Klienta możliwe są również nietypowe wyceny, np. wyceny know-how, wyceny licencji, kontraktów i in.

Dane kontaktowe

30-045 Kraków
ul. Królewska 7 lok. 2

e-mail: biuro@dvk-kancelaria.pl
Tel: 0048 126319025
FAX: 0048 123764367