ul. Królewska 7 lok. 2, 30-042 Kraków
tel. 0048 126319025, FAX 0048 123764367

Zespół kancelarii

Maria du Vall – adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie w zakresie ochrony praw własności intelektualnej zdobyła przede wszystkim dzięki pracy i współpracy z „Kancelarią Prawa Patentowego, Gospodarczego i Konkurencji Szwaja, du Vall, Nowińska Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni”, gdzie partnerami byli czołowi przedstawiciele doktryny w zakresie prawa własności od 2002 roku.

Od 2007 roku prowadzi praktykę adwokacką w stałej i ścisłej współpracy z profesor Ewą Nowińską w ramach prowadzonej przez nią Kancelarii Prawa Gospodarczego, Prasowego i Konkurencji w zakresie własności intelektualnej, reprezentując przed sądami i urzędami przedsiębiorców, twórców i użytkowników praw, stacje telewizyjne, artystów i
wynalazców.

Jest autorem następujących publikacji:
1) „Sprawozdawczość sądowa” w: Prawo Mediów pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka , Lexis Nexis Warszawa 2005 r
2) „Prowokacja dziennikarska” w: Zeszyty Prasoznawcze UJ , 2006 r
3) „Wartość przedmiotu sporu w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji” w: Monitor Prawniczy – 2006 r
4) „Zabezpieczenie w stosunku do środków społecznego przekazu” – Monitor Prawniczy – 2006 r
5) Autorstwo trzech haseł encyklopedycznych w: Słownik terminologii medialnej Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS pod red. W. Pisarka

e-mail: m.duvall@dvk-kancelaria.pl
mobile: 508 149485

Teresa Karczmitowicz – rzecznik patentowy

oraz europejski rzecznik patentowy a także pełnomocnik działający przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego.

Ukończyła wydział Zarządzania na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Studia podyplomowe z zakresu prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie a także studia podyplomowe z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego na Europejskiej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Od 2000 roku prowadzi własną kancelarię.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności przemysłowej. W swojej praktyce zajmuje się współpracą ze szkołami wyższymi oraz doradzaniem podmiotom gospodarczym w uzyskiwaniu praw na dobrach niematerialnych.

Specjalizuje się w postępowaniach zgłoszeniowym krajowych i zagranicznych, prowadzonych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM, Europejskim Urzędem Patentowym EPO tj. uzyskiwaniu patentów na wynalazki, praw z rejestracji na wzory przemysłowe oraz praw ochronnych na znaki towarowe a także w postępowaniach spornych i sądowoadministracyjnych prowadzonych przed UPRP, OHIM, EPO, sądami administracyjnymi jak i Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych.
Koordynuje wyceny praw na dobrach niematerialnych oraz sporządzanie wniosków o pozyskanie dofinansowania z funduszy europejskich.

e-mail: t.karczmitowicz@dvk-kancelaria.pl
mobile: 510 252030

Michał Karczmitowicz – Aplikant Radcowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studiów Podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim a także Aplikant radcowski w OIRP w Krakowie.

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz szeroko rozumianej ochronie konkurencji i praw konsumenta, zarówno w aspekcie podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych a także sporządzaniem pism w postępowaniu administracyjnym, sporządzanie pism procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym, windykacją i postępowaniem egzekucyjnym.

e-mail: m.karczmitowicz@dvk-kancelaria.pl
mobile: 697 992620

Dane kontaktowe

30-045 Kraków
ul. Królewska 7 lok. 2

e-mail: biuro@dvk-kancelaria.pl
Tel: 0048 126319025
FAX: 0048 123764367